AIS เหมาเหมา คอมโบ เล่นเน็ต โทรฟรี

เหมาเหมา คอมโบ 1 วัน ทั้งโทรทั้งเนต

เหมาเหมา 25 บาท / 1 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 512 kbps ไม่ลดสปีด
 • โทรในเครือข่าย AIS ฟรี ช่วง 5.00-18.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • เฉพาะลูกค้าที่เปิดซิมก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • รวมภาษีเป็น 26.75 บาท

สมัครกด *777*4045*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 28 บาท / 1 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 512 kbps จนครบ 500 MB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรในเครือข่าย AIS ฟรี ช่วง 5.00-18.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 29.96 บาท

สมัครกด *777*7331*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 32 บาท / 1 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 512 kbps จนครบ 500 MB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ทุกช่วงเวลา (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 34.24 บาท

สมัครกด *777*7333*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 42 บาท / 1 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 512 kbps จนครบ 500 MB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีทุกเครือข่าย (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 44.94 บาท

สมัครกด *777*7371*187480#

สมัครเลย

เหมาเหมา คอมโบ 7 วัน ทั้งโทรทั้งเนต

เหมาเหมา 150 บาท / 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ทุกช่วงเวลา (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 160.50 บาท
 • สำหรับภาคอีสานเท่านั้น

สมัครกด *777*7346*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 150 บาท / 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ทุกช่วงเวลา (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 160.50 บาท
 • สำหรับภาคเหนือเท่านั้น

สมัครกด *777*7348*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 144 บาท / 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 384 kbps จนครบ 2.5 GB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ทุกช่วงเวลา (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 154.08 บาท

สมัครกด *777*7343*187480#

สมัครเลย
เหมาเหมา 154 บาท / 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB
 • จากนั้นเล่นต่อที่ความเร็ว 128 kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ทุกช่วงเวลา (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
 • รวมภาษีเป็น 164.78 บาท

สมัครกด *777*7344*187480#

สมัครเลย

 

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175