โปร AIS Bookstore อ่าน E-Book หนังสือพิมพ์ และแมกกาซีนไม่อั้นกว่า 10,000 เล่ม

AIS Bookstore (อ่าน E-Book)

โปร คำอธิบาย สมัคร
179 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 191.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นกว่า 10,000 เล่ม นาน 30 วัน
กด *232*20*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
279 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 298.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือพิมพ์ และแมกกาซีนไม่อั้นกว่า 10,000 เล่ม นาน 30 วัน
กด *232*10*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
1790 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1915.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นกว่า 10,000 เล่ม นาน 30 วัน
กด *232*22*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175