3G Music ผ่าน KKBOX App

3G Music ผ่าน KKBOX App

โปร คำอธิบาย สมัคร
359 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 384.13 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 1 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)
ฟรี ค่าโทร 100 น., AIS Wifi, แพ็กAIS Music Store – KKBOX
กด *777*359*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
459 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 491.13 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)
ฟรี ค่าโทร 100 น., AIS Wifi, แพ็กAIS Music Store – KKBOX
กด *777*459*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175