โปรโทรไม่อั้น เน็ตไม่อั้น 12call เล่นเนตความเร็ว 384Kpbs โทรฟรีในเครือข่าย AIS

โปรโทรไม่อั้น เน็ตไม่อั้น

โปร คำอธิบาย สมัคร
25 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 26.75 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เป็นเวลา 1 วัน
โทรฟรีเครือข่าย AIS 5.00-18.00น.ครั้งละ 60 นาที
สมัครได้ทุกซิม
กด *777*4045*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
28 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 29.96 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 5.00-18.00น.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7331*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
32 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 34.24 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7333*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
42 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 44.94 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีทุกเครือข่าย ครั้งละ 30 นาที
กด *777*7371*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
144 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 154.08 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7343*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
129 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 138.03 บาท)
ใช้เน็ตที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรี AIS ตลอด 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7241*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)
ใช้เน็ตที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
สำหรับภาคอีสาน
กด *777*7346*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)
ใช้เน็ตที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
สำหรับภาคเหนือ
กด *777*7348*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
154 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 164.78 บาท)
ใช้เน็ตที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7344*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
229 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 245.03 บาท)
ใช้เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 7 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรี AIS ตลอด 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7242*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175