โปรโทรไม่อั้น เน็ตไม่อั้น 12call เล่นเนตความเร็ว 384Kpbs โทรฟรีในเครือข่าย AIS

โปรโทรไม่อั้น เน็ตไม่อั้น

โปร คำอธิบาย สมัคร
34 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 36.38 บาท)
โทรฟรี AIS 05:00-17:00น.
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7150*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
39 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 41.73 บาท)
โทรฟรี AIS
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7151*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
34 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 36.38 บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7076*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
39 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 41.73 บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 kbps
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7077*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
24 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 25.68 บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 05:00-17:00น.
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7074*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 05:00-17:00น.
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 kbps
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
สิทธิ์โทรใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์เน็ตใช้ได้ 24 ชม. หลังจากสมัคร
กด *777*7075*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
144 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 154.08 บาท)
โทรฟรี AIS
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
กด *777*239*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
154 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 164.78 บาท)
โทรฟรี AIS
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 kbps
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
กด *777*4011*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175