AIS โปรโทรเหมา (ในเครือข่าย) เหมา 1 วัน โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส

โปรโทรเหมา เหมา 1 วัน ในเครือข่าย

โปร คำอธิบาย สมัคร
25 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 26.75 บาท)
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เป็นเวลา 1 วัน
โทรฟรีเครือข่าย AIS 5.00-18.00น.ครั้งละ 60 นาที
สมัครได้ทุกซิม
กด *777*4045*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
28 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 29.96 บาท)
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 5.00-18.00น.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7331*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
32 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 34.24 บาท)
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 kbps)
โทรฟรีเครือข่าย AIS 24 ชม.ครั้งละ 60 นาที
กด *777*7333*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
5 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 00:01-11:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*28*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 16:00-21:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*4*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 17:00-22:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*5*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 18:00-23:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*6*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 3 นาทีแรก
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*31*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
14 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ไม่จำกัด ยกเว้น 18:00-21:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*245*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
19 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*233*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทร AIS นาทีละ 7 สต.
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
กด *777*215*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทร AIS ครั้งละ 1 บาท
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน นาทีละ 25สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
กด *777*216*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175