AIS โปรโทรเหมา (ในเครือข่าย) เหมา 1 วัน โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส

โปรโทรเหมา เหมา 1 วัน ในเครือข่าย

โปร คำอธิบาย สมัคร
5 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 00:01-11:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*28*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 05:00-17:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 99 สต.
กด *777*214*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 16:00-21:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 50 สต.
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*22*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 16:00-21:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*4*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 17:00-22:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*5*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ยกเว้น 18:00-23:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*6*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 3 นาทีแรก
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*31*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
14 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ไม่จำกัด ยกเว้น 18:00-21:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*245*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
19 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*233*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
29 บาท / 1 วัน
โทรฟรี AIS 17:00-22:00น.
โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง
โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร
กด *777*29*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทร AIS นาทีละ 7 สต.
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
กด *777*215*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทร AIS ครั้งละ 1 บาท
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง
โทรเกิน นาทีละ 25สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
กด *777*216*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175