โปรโทรเหมาเหมาเป็นนาที โปรเสริมจาก AIS เริ่มต้นที่ 9 บาท

โปรโทรเหมาเหมา เป็นนาที

โปร คำอธิบาย สมัคร
9 บาท / 1 วัน
โทรทุกเครือข่าย 18 นาที
กด *777*8*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
50 บาท / 10 วัน
โทรทุกเครือข่าย 100 นาที
กด *777*200*003435# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175