โปรโทรเหมาเหมาเป็นนาที โปรเสริมจาก AIS เริ่มต้นที่ 9 บาท

โปรโทรเหมาเหมา เป็นนาที

โปร คำอธิบาย สมัคร
19 บาท / 1 วัน
โทรทุกเครือข่าย 60 นาที
กด *777*244*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
โทรทุกเครือข่าย 18 นาที
กด *777*8*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
7 บาท / 1 วัน
โทรทุกเครือข่าย 14 นาที
กด *777*218*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
20 บาท / 2 วัน
โทรทุกเครือข่าย 30 นาที
กด *777*20*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
39 บาท / 5 วัน
โทรทุกเครือข่าย 60 นาที
กด *777*21*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
75 บาท / 10 วัน
โทรทุกเครือข่าย 120 นาที
กด *777*26*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
150 บาท / 20 วัน
โทรทุกเครือข่าย 240 นาที
กด *777*23*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
300 บาท / 30 วัน
โทรทุกเครือข่าย 480 นาที
กด *777*24*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
30 บาท / 5 วัน
โทรทุกเครือข่าย 36 นาที
รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
กด *777*30*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
50 บาท / 10 วัน
โทรทุกเครือข่าย 100 นาที
กด *777*200*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

โปรโมชั่นทั้งหมด

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175