โปรเพิ่มความเร็วเน็ต 10 วัน สำหรับลูกค้า AIS เล่นเนตแรงจุใจ

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต 10 วัน

โปร คำอธิบาย สมัคร
125 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 133.75 บาท)
1 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7051*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
135 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 144.45 บาท)
1.5 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7052*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
139 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 148.73 บาท)
2 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7053*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
145 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 155.15 บาท)
3 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7054*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
150 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)
4 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7030*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
175 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 187.25 บาท)
5 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *777*7055*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175