สุดคุ้มโปร AIS ใช้งานอินเตอร์เนตคิดเป็นนาที ความเร็ว 348kbps

โปรเน็ตใช้งานเป็นนาที

โปร คำอธิบาย สมัคร
7 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 7.49 บาท)
ใช้งานได้ 77 นาที
ที่ความเร็วสูงสุด 348 kbps
กด *777*702*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 9.63 บาท)
ใช้งานได้ 90 นาที
ที่ความเร็วสูงสุด 348 kbps
กด *777*721*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
49 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 52.43 บาท)
ใช้งานได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด 348 kbps
กด *777*722*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
69 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 73.83 บาท)
ใช้งานได้ 12 ชม.
ที่ความเร็วสูงสุด 348 kbps
กด *777*723*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก
100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 107 บาท)
ใช้งานได้ 20 ชม.
ที่ความเร็วสูงสุด 348 kbps
กด *777*725*456869# สมัครโปร สำหรับ ios บางเวอร์ชั่น ให้คัดลอกแล้วนำไปใส่ช่องโทรออก

เบอร์ลัด เอไอเอส

เบอร์ลัด
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#
เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#
เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#
เช็คเบอร์ตัวเอง *545#
AIS call center 1175